ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22 เมษายน 2566

          ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสามารถทำได้อย่างง่ายดายตามรายละเอียดดังรูปที่แสดง

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส