อาจารย์วิทย์กีฬาเข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ Southern Swimming Camp 2023

25 เมษายน 2566

           อาจารย์นภารัตน์ ดวงจันทร์ กับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ (Southern Swimming Camp 2023 ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง และสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีน้องๆ เยาวชนนักกีว่ายน้ำของภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน ในการนี้อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายได้ให้ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในส่วนของการเตรียมความพร้อมร่างกายในส่วนของการวอร์มอัพ การยืดกล้ามเนื้อก่อนทำการออกกำลังกาย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสันทนการให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา