รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567  (TCAS1 ปี 2567)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567  (TCAS1 ปี 2567)

10 กันยายน 2566

หลักสูตรการแพทย์เเผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 โดยเป็นการรับสมัครรูปแบบการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS’67 รอบ1-5) สามารถยื่นสมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 9 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567

ทั้งนี้นักเรียนที่ตรงกับเงื่อนไขการรับสมัครเเละผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการในการรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละจะประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในช่องทางเว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละทางเพจเฟสบุ๊กของทางสาขา facebook.com/attmwu และท่านสามารถสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเฉพาะของการรับสมัครนี้

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567  (TCAS1 ปี 2567)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 (TCAS1 ปี 2567)