หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย

25 ธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 14.30 น. เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณะผู้บริหารฯ ตลอดจนคณาจารย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคุณ Gopal Kumar (ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสุขภาพ) คุณกาญจนรัตน์ วัฒนบวรวงค์ (ผู้จัดการฝึกอบรมด้านสุขภาพ) และคุณอุมาภรณ์ รัตนวรรณี (ผู้ช่วยส่วนตัวของผู้จัดการทั่วไป) ของทางคามาลายาเกาะสมุย เพื่อพูดคุยหารือและเปิดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การให้บริการทั้งในด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสปาในโรงแรมรวมไปถึงสถานที่บริการ wellness center ทั้งนี้ทางคามาลายาถือว่าเป็น Holistic wellness และเป็นหนึ่งในรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยโครงการนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บัณฑิตของเรา มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศในปัจจุบัน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคามาลายาเกาะสมุย