ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำห …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโ …

Read More »

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.วชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »

การใช้สิทธิการรักษาอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก (พรบ.) นักศึกษาและบุคลากร มวล.

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริก …

Read More »

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.ตรัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »