พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

19 กันยายน 2565

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอเชิญบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ และ ผู้ปกครอง คณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง SMD เข้าร่วมพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร (อาคารอำนวยการ) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565