สำนักวิชาแพทยศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง

13 ธันวาคม 2565

 

          วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณบดี รองคณบดี และคุณสุรศักดิ์ นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเเพทย์คลินิก ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง ซึ่ง พญ.ปวีณา บุญเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และปรึกษาหารือร่วมกันในการดำเนินการตามมาตรฐาน TMC.WFME.BME.Standards และในโอกาสนี้ ทางสำนักวิชาฯ ได้มีการพบปะตัวเเทนนักศึกษาเเพทยชั้นคลินิกในการรับฟังข้อเสนอแนะ วางเเผนการเรียน elective และแนวทางการช่วยเหลือในการสอบใบประกอบวิชาชีพ  และลำดับสุดท้ายได้เข้าเยี่ยมและคารวะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทต่อไป

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง