นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566”

13 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566” นำโดย นศพ.ทิพยาภรณ์ ติ่วกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 11 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 1 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ใหม่จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนิสิตนักศึกษาแพทย์สถาบันอื่นภายในองค์กร