กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ได้ร่วมจัดกิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM มีจำนวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วม 32 คน รุ่นพี่ 23 คน และบุคลาการของสาขาวิชา 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อให้นักศึกษาใหม่ 2564 ทราบและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา ทั้งข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการต้อนรับเข้าสู่บ้านใหญ่ “บ้านสำนักวิชาแพทย์ ที่อบอุ่น’’ จากท่านคณบดี รองคณบดี คณะผู้บริหารและจากคณาจารย์ของสำนักวิชา และการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปสู่สายอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร วัชรี ฤทธิวัชร์ อดีตนักกีฬาทีมชาติและผู้ฝึกสอนทีมชาติ เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทนักกีฬาทีมชาติ  บทบาทผู้ฝึกสอนระดับสมาคมและระดับชาติ และการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาคมกีฬา รวมทั้งการทำกิจกรรมออนไลน์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความกลมเกลียวภายในสาขาวิชาฯ อีกด้วย

 

Our active Dean
Our active Dean Dr. Charun Bunyakan
Sport science students meeting
Sport science students meeting