กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”

กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”

26 พฤศจิการยน 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนคุณครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม“ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67” ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”
กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”