ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1

 

Welcome to all Applied Thai Traditional Medicine Department students.
Welcome to all Applied Thai Traditional Medicine Department students.

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าเข้าสู่ครอบครัวแพทย์แผนไทย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความเต็มใจ ขอให้นักศึกษาทุกคนเปิดใจ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆด้วยความสนุก เหล่าคณาจารย์จะให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำเร็จการศึกษา สมหวังดังปราถนาทุกประการ

เหล่าคณาจารย์