นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

17 กรกฎาคม 2566

นศพ.ปุณยนุช สุนทรีวงศ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้น Asian Medical Students’ Exchange Program (AMSEP) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดย นศพ.ปุณยนุช สุนทรีวงศ์ เป็น 1 ใน 5 นักศึกษาแพทย์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้  โดยนักศึกษาได้ร่วมเรียนในห้องเรียนพร้อมกับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย Maulana Azad Medical College เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของสาธารณรัฐอินเดีย ตามติดแพทย์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของโรงพยาบาล Rao Tula Ram Memorial Hospital, Jaffarpur และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม การทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญของสาธารณรัฐอินเดีย