SDGs4

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

      กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกา […]

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ Read More »

ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” Read More »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพั

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก Read More »

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

    โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

    โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศ

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา Read More »