อาจารย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงป […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกั

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร

        ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร Read More »