ข่าวสำหรับนักศึกษา

นศพ.มวล.เข้าร่วมค่ายสัมมนาปลายปี คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยล …

Read More »

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีม …

Read More »

กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับ …

Read More »