หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ   |ข้อมูลนักศึกษาแพทย์   |Download เอกสาร/แบบฟอร์ม   |จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
แจ้งเปลี่ยนวันทำสัญญาฯโควตาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 61 ครั้ง]
แจ้งวันทำสัญญานักศึกษาแพทย์ฯ โควตาภูเก็ต ปี 2558 [อ่าน 101 ครั้ง]
รายละเอียดการทำสัญญานิสิต/นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโ... [อ่าน 2689 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาใน... [อ่าน 1260 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์... [อ่าน 106 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์: โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) [อ่าน 163 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น  [อ่าน 110 ครั้ง]
ปฏิทินตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 418 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  40 คน   เดือนนี้  3462 คน  
ปีนี้  17574 คน     ทั้งหมด  17574 คน  
เข้าสู่ระบบ