หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการสอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 [อ่าน 347 ครั้ง] 
ประกาศรายชื่อนักเรียน(ตัวจริง) ที่ยืนยันสิทธิ์โดยการชำระเงินและตอบใบตอบรับยืนยัน... [อ่าน 350 ครั้ง]
Hot! ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขั... [อ่าน 6461 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิชาความรู้พื้นฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี... [อ่าน 2217 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26  [อ่าน 169 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างปร... [อ่าน 69 ครั้ง]
ปฏิทินตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 96 ครั้ง]
ตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 845 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  14 คน   เดือนนี้  18470 คน  
ปีนี้  97524 คน     ทั้งหมด  404384 คน  
เข้าสู่ระบบ