หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ   |ข้อมูลนักศึกษาแพทย์   |Download เอกสาร/แบบฟอร์ม   |จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
แจ้ง กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL สำหรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 8 ป... [อ่าน 42 ครั้ง]
กำหนดการต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 8) [อ่าน 191 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาใน... [อ่าน 1626 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 133 ครั้ง]
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์... [อ่าน 238 ครั้ง]
ปฏิทินตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 491 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 00018
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  175 คน   เดือนนี้  4887 คน  
ปีนี้  28130 คน     ทั้งหมด  28130 คน  
เข้าสู่ระบบ