หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |สถาบันร่วมผลิตแพทย์   |การประกันคุณภาพ   |หน่วยงานภายใน   |ทุนการศึกษา   |ข้อมูลนักศึกษาแพทย์   |Download เอกสาร/แบบฟอร์ม   |จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
Hot !แจ้งวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (โควตาจังหวัดนครศรีธรรมร... [อ่าน 161 ครั้ง]
Hot !แจ้งวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (โควตาจังหวัดภูเก็ต) [อ่าน 94 ครั้ง]
Hot !แจ้งวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (โควตาจังหวัดตรัง) [อ่าน 197 ครั้ง]
New! แจ้งวันตรวจสุขภาพ โควตาจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 89 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประกาศทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2016 Global UGRAD [อ่าน 286 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประชุม Law and Medical Sharing [อ่าน 212 ครั้ง]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 447 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 00018
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  140 คน   เดือนนี้  1503 คน  
ปีนี้  5156 คน     ทั้งหมด  71160 คน  
เข้าสู่ระบบ