หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ   |ข้อมูลนักศึกษาแพทย์   |Download เอกสาร/แบบฟอร์ม   |จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
รายละเอียดการทำสัญญานิสิต/นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโ... [อ่าน 654 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาใน... [อ่าน 1001 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น  [อ่าน 16 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ... [อ่าน 121 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมในโครงการ mini-Action [อ่าน 79 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Mahidol Medical Scholars Progra... [อ่าน 308 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  21 คน   เดือนนี้  3069 คน  
ปีนี้  10113 คน     ทั้งหมด  10113 คน  
เข้าสู่ระบบ