หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
รายละเอียดการทำสัญญานิสิต/นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโ... [อ่าน 96 ครั้ง]
แจ้งวันเข้ารับการตรวจร่างกาย สำหรับโควตาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาใน... [อ่าน 617 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2558 [อ่าน 2107 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ Law and Medical Sharing.Surrogacy and the law [อ่าน 16 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมประจำปีสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประ... [อ่าน 14 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ... [อ่าน 13 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมในโครงการ mini-Action [อ่าน 16 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  87 คน   เดือนนี้  2517 คน  
ปีนี้  2517 คน     ทั้งหมด  2517 คน  
เข้าสู่ระบบ