หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร   |ระเบียบข้อบังคับ   |การเรียนการสอน   |แผนการศึกษา   |การวัดและประเมินผล   |การประกันคุณภาพ  
Slideshow images
|
 | ข่าวรับนักศึกษาใหม่ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลงนามยืนยันสิทธิ์ในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาใน... [อ่าน 320 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวและชำระค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพ... [อ่าน 460 ครั้ง]
ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ตามลำดับคะแนน (รอบที่ 1)  [อ่าน 401 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2558 [อ่าน 1772 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | ข่าวนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Mahidol Medical Scholars Progra... [อ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างปร... [อ่าน 162 ครั้ง]
ปฏิทินตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 220 ครั้ง]
ตารางกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 921 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
  โทร. 075-672801-6 แฟกซ์ 075-672807 Email : duangsamorn.wo@wu.ac.th
วันนี้  74 คน   เดือนนี้  6530 คน  
ปีนี้  104906 คน     ทั้งหมด  411766 คน  
เข้าสู่ระบบ